Odstoupení od smlouvy

Podle zákona ze dne 30. května 2014 (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí.

Adresa pro vrácení zboží:

Ampla
ul. Huculska 54
42-280 Częstochowa
Polsko
tel. 731463070
e-mail: [email protected]

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu, v kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

ZBOŽÍ BY MĚLO BÝT VE STAVU, VE KTERÉM BYLO DORUČENO. Tedy nemělo by jevit známky použití. Pokud nebude, jsme oprávněni vracenou částku ponížit adekvátně k nákladům, které budeme mít s tím, abychom zboží uvedli do původního stavu určenému k prodeji.

Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy:

Formulář na odstoupení od smlouvy.doc